Västerås Konsthall
Västerås Konsthall

Konstnärsföreningen har bedrivit verksamhet i över sextio år. Nu är vi ett femtiotal medlemmar. Vår främsta uppgift är att visa konstutställningar, samt att även genom olika andra aktiviteter tillföra allmänheten kvalitativa konstupplevelser. Vi vill stärka de kollegiala banden i föreningen och främja de lokala och regionala konstnärernas yrkessituation.

Aktuell utställning: Kjell Sundberg är målare, tecknare och grafiker. Han är bosatt och verksam i Kristinehamn och har arbetat som konstnär under fyra decennier. Konstnären utforskar bildkonsten som ett eget språk, på samma sätt som exempelvis kroppsspråken i dans och klangspråken i musik utgör egna discipliner. I bildkonsten intresserar sig Sundberg för de tre beståndsdelarna färg, form och ljus, samt deras inbördes relationer.Västerås Konsthall visar konstutställningar, och drivs av Västerås Konstnärsförening och Konsthallens Vänförening i samverkan.

Utställningen pågår 10 – 25 april. Vänligen tänk på att hålla avstånd till andra besökare, och att maxgränsen för samtidiga personer i lokalen är satt till 8. Fritt inträde. Välkommen att se utställningen!

Vänföreningen till Västerås Konsthall består av ett hundratal konstintresserade medlemmar. Föreningens främsta målsättning är att tillsammans med Konstnärsföreningen bedriva utställningsverksamheten vid Västerås Konsthall, samt att genom olika aktiviteter, såsom resor och föredrag, utveckla medlemmarnas konstintressen.

Öppet: Tis-Fre 12-17, Lör-Sön 12-16,