11 mars 2021

Info om Covid -19

Kära besökare!

För oss är säkerheten och omsorgen för våra kunder och medarbetare av högsta prioritet. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens direktiv kring coronaviruset (Covid-19) och för att säkerställa kunders och medarbetares hälsa har vi vidtagit en rad olika åtgärder i syfte att minimera risken för oro och smittspridning i gallerian.

Sedan en tid tillbaka finns tydliga riktlinjer kring handhygien och hur vi i gallerian ska agera för att minska smittspridning. Våra medarbetare måste stanna hemma vid minsta symptom och vi uppmanar även dig som kund att stanna hemma om du inte känner dig frisk.

Punkt är en stor/rymlig och luftig galleria med breda gångar och stora entréer in till butikerna. Parkerar gör ni enkelt i samma hus någon våning upp.

 

Åtgärder som vi i gallerian infört:

Ser vi att besöksantalet blir för högt och det skapas trängsel i gallerian så kommer vi att begränsa kundflödet. Vi har besöksräknare i våra entréer. Därför kan vi också visa på klockslag när det är hög och låg trafik i vår galleria.

Våra vakter kontrollerar att det inte blir för mycket folk i huset och i butikerna, inte heller stora köbildningar.

Vi informerar på flera noga utvalda platser i varuhuset om att visa hänsyn och hålla avstånd. Information sker just nu via affischer och högtalarutrop där vi även kommunicerar på engelska.

Vi har satt upp markeringar i hissarna och på toaletterna om att vikten av att tvätta händerna. Vid hissar, entrésnurror och rulltrappor uppmannar vi till att hålla avstånd/åka ett sällskap i taget.

Vi har utökat våra städ-och hygienrutiner. Handspritsautomater för våra besökare finns tillgängligt på tre tydliga platser i gallerian.

 

Åtgärder som butikerna i gallerian infört:

Markeringar om håll avstånd samt köa säkert.

Butikerna har skyltar om hur många personer som får vistas i just den butiken/verksamheten.

Utökade städ-och hygienrutiner. Handsprit vid kassorna.

 

Vi uppmanar er som besökare:

Oftast har vi färre besökare under öppettidernas första och sista timme, därför ber vi er besöka oss då för att undvika trängsel.

Kom ihåg att hålla avstånd när du besöker oss, och stanna hemma även om du bara är lite sjuk.

Handla gärna ensam.

 

Flera av butikerna har kortare öppettider just nu. Då vi är måna om våra butiker och medarbetare, är det viktigt för oss att hjälpa till att möta de utmaningar som finns.  Ta hand om varandra och tack för förståelse.