19 november 2021

UTSTÄLLNING LJUSFESTEN I PUNKT

Ljusfesten är ett samarbetsprojekt för att göra och skapa gemensamma och
demokratiska platser i Västerås för, med och om barn i staden.

Barnkonventionen är grunden i projektet och syftet är att arbeta med och lyssna in barns
tankar och funderingar och låta deras röster höras och leva vidare.
Under projektet arbetar barn och vuxna tillsammans genom olika uttryckssätt, tekniker
och material för att skapa gestaltningar av deras tankar om vad barn har rätt till.

Ljusfesten hålls i samband med internationella barndagen och barnkonventionen är
grunden i projektet. Syftet med ljusfesten är att skapa platser för barns tankar och röster
att höras och leva vidare i samhället.

Ljusfesten är ett samarbete mellan Kreativt ÅteranvändningsCenter (KÅC), Västerås
Stadsbibliotek, Kreativt bibliotek och frivilligt deltagande barn och pedagoger i Västerås
stad (fristående och kommunala).

Utställningen finns i två stycken skyltfönster inne i Punkt till och med den 9 mars.

Läs mer här: här:  Ljusfesten