7 april 2021

KOMMANDE UTSTÄLLNING

Västerås Konsthall bjuder in till utställning av:

Kjell Sundberg är målare, tecknare och grafiker. Han är bosatt och verksam i Kristinehamn och har arbetat som konstnär under fyra decennier. Konstnären utforskar bildkonsten som ett eget språk, på samma sätt som exempelvis kroppsspråken i dans och klangspråken i musik utgör egna discipliner. I bildkonsten intresserar sig Sundberg för de tre beståndsdelarna färg, form och ljus, samt deras inbördes relationer.

Utställningen pågår 10 – 25 april.

Vänligen tänk på att hålla avstånd till andra besökare, och att maxgränsen för samtidiga personer i lokalen är satt till 8. Fritt inträde. Välkommen att se utställningen!