12 december 2020

POSTA DIN ÖNSKELISTA I TOMTENS BREVLÅDA!

Det är en annorlunda jul i år och tomten kommer inte att kunna besöka oss som vanligt. Istället hjälper vi till att samla in era önskelistor.

Alla barn som lägger sin önskelista i tomtens brevlåda inne i Punkt har dessutom chansen att vinna ett presentkort på 500 kr.

Lådan töms den 23 december och presentkorten delas ut i januari. På plats i Punkt finns tävlingsmöjligheterna.

God jul från alla oss i Punkt!

🖤 Våra öppettider hittar ni här!

🖤 Våra säkerhetsåtgärder:
För oss är säkerheten och omsorgen för våra kunder och medarbetare av högsta prioritet. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens direktiv kring coronaviruset (Covid-19) och för att säkerställa kunders och medarbetares hälsa har vi vidtagit en rad olika åtgärder i syfte att minimera risken för oro och smittspridning i gallerian.

Sedan en tid tillbaka finns tydliga riktlinjer kring handhygien och hur vi i gallerian ska agera för att minska smittspridning. Våra medarbetare måste stanna hemma vid minsta symptom och vi uppmanar även dig som kund att stanna hemma om du inte känner dig frisk.

Punkt är en stor/rymlig och luftig galleria med breda gångar och stora entréer in till butikerna. Parkerar gör ni enkelt i samma hus någon våning upp.

Åtgärder som vi i gallerian infört:

  •  Ser vi att besöksantalet blir för högt och det skapas trängsel i gallerian så kommer vi att begränsa kundflödet. Vi har besöksräknare i våra entréer. Därför kan vi också visa på klockslag när det är hög och låg trafik i vår galleria, läs mer om när det är bäst att besöka oss, se här!

  • Våra vakter kontrollerar att det inte blir för mycket folk i huset och i butikerna, inte heller stora köbildningar.

  • Vi informerar på flera noga utvalda platser i varuhuset om att visa hänsyn och hålla avstånd. Information sker just nu via affischer och högtalarutrop.
  • Vi har satt upp markeringar i hissarna och på toaletterna om att vikten av att tvätta händerna. Det kommer även att komma upp mer markeringar främst vid hissar, entrésnurror och rulltrappor om att hålla avstånd/ett sällskap i taget.

  • Vi har utökat våra städ-och hygienrutiner. Just nu finns det en handspritsautomat utanför Gants butik,  snart kommer det även att finnas tillgängligt på fler utvalda platser i gallerian.

 

Åtgärder som butikerna i gallerian infört:

  •  Markeringar om håll avstånd samt köa säkert.

  • Flera av butikerna har skyltar om hur många personer som får vistas i just den butiken/verksamheten.

  • Utökade städ-och hygienrutiner. Handsprit vid kassorna.